Wednesday, February 25, 2009

ဖတ္မိသမွ် သတင္းမ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္ တဦးသည္ မူးယစ္ေဆး လုပ္ငန္း၊ ေငြမည္း ခဝါခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ ေနေၾကာင္း ေထာက္လွမ္းေရး အရာရိွေဟာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ဗီအုိေအ ျမန္မာပုိင္း အသံလႊင့္ဌာနသုိ႔ ေျပာလုိက္သည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္
အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္မွာ ညီညြတ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (UDP) ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ျမင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA)၏ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ဒုတိယဌာနမွဴးအျဖစ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ တာဝန္ယူခ့ဲစဥ္က ထုိလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ဆုိသည္။

ထုိအခ်ိန္က ျမန္မာက်ဳံယြမ္ ကုမၸဏီကုိ တည္ေထာင္ၿပီး၊ UWSA အဖဲြ႔က စီးပြားေရးဘဏ္ ၄ ခုကုိ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံ ျပဳေပးခ့ဲသည္ဟု ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ဆုိသည္။

Asiaweek မဂၢဇင္းကလည္း ျမန္မာက်ဳံယြမ္သည္ ေငြမည္း ခဝါခ်သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကုမၸဏီ အျဖစ္ စြပ္စဲြခံေနရေၾကာင္း ၁၉၉၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေရးသားခ့ဲသည္။

ျမန္မာစစ္အစုိးရက အဆုိပါ ကုမၸဏီကုိ နာမည္ပ်က္စာရင္း သြင္းခ့ဲသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ “UWSA၏ ဘ႑ာေရးဌာန ဒုဝန္ႀကီးဟု ဆုိေသာ မုိက္ကယ္ဟြာဟူ (ေခၚ) ဗုိလ္မွဴးေက်ာ္ျမင့္သည္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကုိ ေျပာင္ေျပာင္ တင္းတင္း ခ်ဳိးေဖာက္ခ့ဲသည္” ဟု Jane’s ေထာက္လွမ္းေရး စာေစာင္က ၁၉၉၈ ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ယခုအခါ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရိွသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိွစဥ္က ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ႏွင့္ ေငြေၾကး မသမာမႈမ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ဝ ႏွစ္ခန္႔ ခ်မွတ္ခံခ့ဲရသည္ဟု ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ဆုိသည္။

“တကယ္ေတာ့ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေထာင္ေျပးပါ၊ - - - ရဲဘက္စခန္းကေန ထုိင္းႏုိင္ငံဘက္ကုိ ထြက္ေျပးသြားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ကေနဒါႏုိင္ငံတြင္ မၾကာေသးမီကမွ အာရုံစုိက္ျခင္း ခံခ့ဲရသူျဖစ္သည္။ ၿပီးခ့ဲသည့္လကုန္ပုိင္းတြင္ Future Canada China Environment Inc. ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတန္ဖုိး ေဒၚလာ ၁ ဘီလ်ံမက တက္သြားသည့္အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက အဆုိပါ ကုမၸဏီကုိ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းလုိက္ၿပီး ရွယ္ယာတန္ဖုိးမ်ား ခုန္တက္သြားခ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါႏုိင္ငံထုတ္ Vancouver Sun သတင္းစာက ဆုိသည္။

“Future Canada China Environment Inc. ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယာယီ ပိတ္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာ တန္ဖုိးမ်ားမွာ ဝ.၉၂ ေဒၚလာ မွ ၂၈.၅ဝ ေဒၚလာအထိ ခုန္တက္သြားေသာေၾကာင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း” စသျဖင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေငြေၾကး လဲလွယ္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္၏ ဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေကာ္မရွင္က အဆုိပါ ကုမၸဏီ၏ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ျပန္မည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဂရုျပဳၾကရန္ စေတာ့ရွယ္ယာ ပဲြစားမ်ား၊ ရွယ္ယာပုိင္ရွင္မ်ား၊ ရွယ္ယာဝယ္ယူမည့္သူမ်ားကုိ သတိေပးထားသည္။

“အဆုိပါ ကုမၸဏီတြင္ ပုိင္ဆုိင္မႈ အနည္းငယ္သာ ရိွၿပီး လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈလည္း မရိွပါ” ဟု ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔ထုတ္ Vancouver Sun သတင္းစာက ဆုိသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ကေနဒါ အေျခစုိက္ ကုမၸဏီ NAH Development Group Inc., ကုိ ပုိင္ဆုိင္သူျဖစ္သည္။

ဧရာဝတီမဂၢဇင္းက ေရးသားထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးေက်ာ္ျမင့္က ၎အေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း၊ ေငြမည္းခဝါခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ မရိွပါဟု ျငင္းဆုိထားသည္။

“ကြ်ႏု္ပ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ဘဝတေလွ်ာက္လုံး တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး လုပ္ငန္း၊ ေငြေၾကး ခဝါခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခါကမွ် ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈမရိွခ့ဲပါ” ဟု ၎၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာရိွ ေၾကညာခ်က္ တေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေျမာက္အေမရိကတုိက္ ႏွင့္ အာရွတုိက္ရိွ ကြ်ႏု္ပ္၏ လုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးမွာ တရားဝင္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္” ဟု ေၾကညာခ်က္က ဆုိသည္။

မၾကာေသးမီက ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ဆုိေသာ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ရန္ UDP ပါတီကုိ ဖဲြ႔စည္း ထူေထာင္ထားသည္။

ျမန္မာျပည္တြင္းရိွ ဝါရင့္ ႏုိင္ငံေရးသမား ဦးသုေဝ၊ ထင္ရွားသည့္ စီးပြားေရးသမား ဦးရဲထြန္းတုိ႔ ကုိ ပါတီ၏ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒ မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပးလုိက္ေၾကာင္း ၿပီးခ့ဲသည့္ လကုန္ပုိင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ ျပည္ပမွေန၍ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံေပးခ့ဲျခင္းျဖင့္ ထင္ရွားသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ပါတီတြင္ တာဝန္ယူရန္ စည္းရုံးေနေၾကာင္း ျပည္ပေရာက္ အတုိက္အခံမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ပါတီ အဖဲြ႔ဝင္စာရင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္း၏ အမည္ကုိ ေတြ႔ရသည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္း ေဒၚခ်ဳိခ်ဳိေက်ာ္ၿငိမ္းကမူ UDP ပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားသည္။

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကလည္း ပါတီတြင္ ၎ ပါဝင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ျငင္းဆုိထားသည္။

“သူ႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ရိွေနပါဦးမယ္၊ ဒါ့့အျပင္ သူနဲ႔ ပတ္သက္ရာ ပတ္သက္ေၾကာင္း ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲသူေတြ၊ တခ်ဳိ႕လည္း လူႀကီးေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ သူ႔ကုိ ျမန္မာအစုိးရကမ်ား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္မ်ား ေပးေလမလား ဆုိၿပီး ျပန္ၿပီးေတာ့ ခ်ည္းကပ္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ဗီအုိေအ ႏွင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခန္းတြင္ ေျပာၾကားခ့ဲသည္။

ဦးေက်ာ္ျမင့္သည္ တရုတ္လူမ်ဳိးျဖစ္သည္ဟု ဦးေအာင္လင္းထြဋ္က ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဦးေက်ာ္ျမင့္က ၎သည္ ျမန္မာျပည္မွ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားျဖစ္သည္ဟု ၎၏ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုးကား ။ ။ ဧရာ၀တီhttp://www.irrawaddy.org/bur/ မွာကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ ။

No comments:

Post a Comment