Friday, February 20, 2009

ကမာၻ႕ေခတ္ျပိဳင္ စာေရးဆရာအညြန္း


အာရာဗင္းအဒီဂါကို ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ မဒရက္ျမိဳ႕တြင္
ေမြးဖြားခဲ့သည္ ။ မိဘမ်ားမွာ မာဒါဘာအဒီဂါ ႏွင့္ အူရွားအဒီဂါတို႔ျဖစ္သည္ ။ သူတို႔သည္ ကာနာတာကာ ရွိ မန္ဂလိုျမိဳ႕မွာျဖစ္ၾကသည္ ။ အာရာမင္းဒီဂါသည္ မန္ဂလိုျမဳ႕မွပင္ ၾကီးျပင္းခဲ့ၾကျပီး
ကာနာ အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၾကသည္ ၊ ထို႔ေနာက္ စိန္႔အလိြဳက္စီးယက္အထက္
တန္းေက်ာင္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သင္ၾကားခဲ့ၾကသည္ ။ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္တြင္ အက္အက္စ္အယ္လ္စီ ေခၚ တန္း
ျမင့္ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ ။ ထိုစာေမးပြဲတြင္ ပထမရခဲ့၏ ၊ သူတို႔မိသားစုသည္ ၾသစေၾတးလ်
ဆစ္ဒနီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ ၊ သူသည္ ဂ်ီန္းရုစ္စိုက္ပ်ိဳးေရး အထက္တန္းေက်ာင္းတြင္
ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပန္သည္ ၊ ထိုေက်ာင္းမွာ ေအာင္ျမင္ျပန္ေသာအခါ နယူးေယာက္ရွိ ကိုလံဘီယာ
တကၠသိုလ္ ၊ ေကာလိပ္တို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာကို အထူးျပဳဘာသာအျဖင့္ သင္ၾကားခဲ့ျပန္သည္ ။ သူသည္
ဆိုင္မြန္ရွားမားႏွင့္ အတူ ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖစ္၏ ။ ထိုေနာက္ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္ ၊ မက္ဒါလင္
ေကာလိပ္တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ျပန္သည္ ၊ သူ၏နည္းျပဆရာမ်ားတြင္ ဟာမီယြန္ေလလည္း ပါ၀င္
ေလသည္။

အဒီဂါသည္ သတင္းစာသင္တန္းသို႕လည္း တက္ေရာက္ခဲ့၏ ၊ ပထမဆံုးသူသည္ စီးပြားေရးသတင္း
စာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့သည္ ။ ဖိုင္နယ္ရွယ္တိုင္း ( Financial Times ) သတင္းစာၾကီး
တြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့၏ ။ သတင္းအတိုအထြာမ်ားကို ထိုသတင္းစာၾကီးတြင္ေရး၏ ။ ထို႔ေနာက္ ေ၀ါစထရိ
ဂ်ာနယ္ႏွင့္ မန္းနီးဂွာနယ္တို႔တြင္လည္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေလသည္ ။ သူကစေတာ့ေစ်းကြတ္ႏွင့္
ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံမူ သတင္းမ်ားကို ေရးသားခဲ့သလို ေဒၚနယ္ထရန္႔လို ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္း
ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေလသည္ ။ ယခင္က ဘြတ္ကာစာေပဆုရရွိခဲ့ၾကေသာ ပီတာကာေရး၏ ေအာ္စကာႏွင့္
လူဇင္တာ စာအုပ္ကို သံုးသတ္ခ်က္ေရးခဲ့ဘူးေလသည္ ။ ထို႕ေနာက္ သူသည္ အင္တာနက္ထဲတြင္
စာေပသံုးသတ္ခ်က္ အခန္းတခန္းကို ေရးခဲ့၏ ၊ ထိုအခန္း၏ အမည္မွာ The Second Circle ျဖစ္၏ ။
သူ႔ကို တိုင္းမဂၢဇင္းက မၾကာခဏ ဌားရမ္း၍အလုပ္လုပ္ခိုင္းသည္ ၊ သူသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ
သတင္းေထာက္အျဖစ္ ( ၃ ) ႏွစ္ေလာက္လုပ္ခဲ့ျပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းစာဆရာအျဖစ္ လုပ္
ကိုင္ခဲ့ေလသည္ ။ ထိုသို႔ေနထိုင္ေနရင္း သူသည္ က်ားျဖဴ ( The White Tiger ) စာအုပ္ကို ေရးသား
ခဲ့ေလသည္ ၊ ယခု အိႏိၵယႏိုင္ငံ မြင္ဘိုင္းျမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ေလသည္ ။

က်ားျဖဴ၀တၱဳသည္ အာရာဗင္းအဒီဂါ၏ ပထမဆံုး ၀တၱဳလည္းျဖစ္သည္ ။ ထို၀တၱဳကပင္ ဘြတ္ကာဆုကို
၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့သည္ ၊ မင္း(န္)ဘြတ္ကာဆု ရရွိခဲ့ေသာ ေလးေယာက္ေျမာက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံဖြား
အိႏိၵယလူမ်ိဳး စာေရးဆရာျဖစ္သည္ ၊ ထိုေလးေယာက္မွာ ဆဲလ္မန္ရက္ရွ္ဒီ ၊ အရြန္ဒါတီရႊန္း ၊
ကီရန္ေဒဆိုင္း ႏွင့္ အာရာဗင္ဒီဂါတို႔ျဖစ္သည္ ။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ မင္း(န္)ဘြတ္ကာဆုတြင္ ဆန္ကာတင္
အေရႊးခံရသူ ေနာက္တပ္စာေရးဆရာ ၅ ဦးရွိပါသည္ ၊ ထိုအထဲတြင္ အမီတက္ဗ္ဂို႕ရွ္သည္ ( Glass
Palace ) ၀တၱဳၾကီးကို ေရးသားသူ ႏွင့္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ ၀တၱဳေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ စတိတ္
ေတာ့ဇ္ တို႕လည္းပါ၀င္ၾကပါသည္ ။ အာရာဗင္းအဒီဂါ၏ ဆုရ က်ားျဖဴ၀တၱဳမွာ ေခတ္သစ္ ကမာၻစီးပြား
ေရးတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ႏိုးထလာျခင္းႏွင့္ အိႏိၵယလူေနမူစနစ္တို႕ၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚမူကို အေျခခံ၍
ေရးဖြဲ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။
ထို၀တၱဳ၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတလွေသာ အိႏိၵယေက်းလက္ေဒသမွ ေရာက္ရွိလာသည့္
ဘဲလ္ရန္ဆိုေသာ လူငယ္ေလဒတစ္ေယာက္၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေလသည္..။

Ref : : ဆရာေမာင္ရိုး ကမာၻ႕ေခတ္ျပိဳင္ စာေရးဆရာအညြန္း ( ျမန္မာသစ္မဂၢဇင္း ၊ တြဲ ၄ )

No comments:

Post a Comment